Budynki pod wynajem Lokalizacja obiektów
Biurowiec ośmiokondygnacyjny
klasy B położony przy Alejach
Jerozolimskich 125/127
w atrakcyjnym centrum
Warszawy.
Biurowiec czterokondygnacyjny
położony przy ulicy Srebrnej 16
w atrakcyjnym rejonie dzielnicy
Wola.
SREBRNA Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000069050
wysokość kapitału zakładowego: 7.728.000,00
NIP 522-10-09-522